Beslut om projektstöd!

QDEC har beviljats stöd från Jordbruksverket för att bilda en innovationsgrupp med kompetens att utförligt identifiera innovationer inom det område som vi har valt. Projektet består i att bilda en innovationsgrupp med högst fyra deltagare för att undersöka möjligheterna att digitalisera och förbättra kommunikation mellan beställare och plantskola genom standardisering av växtstorlek och växtnamn, samt styrning av beställarna mot svenskproducerade plantskoleväxter vilket gynnar inhemsk produktion.

Vi ser verkligen fram emot att börja jobba med detta projekt och kommer att samarbeta med Åsa Bellner på Sveplant, Jenny Nilsson, fristående konsult inom

trädgård och Anders Nygren  på Beyondcom i Borås. Tillsammans ska vi ta fram en ansökan vars syfte är att utveckla en plattform som ska digitalisera och förbättra kommunikationen mellan växtbeställare och plantskolor.

/Charlotte Ljungblad

7 may 2017

Arkiv